Hayat Standartınızı Koruyoruz"

Artı Sigorta Aracılık Hizmetleri

Trafik sigortası zorunludur. Neden iyi bir firmadan sigortalanmayasınız ki? Her hangi bir kaza halinde yalnız kalmamak için güvenilir ve hesaplı teklifimizi sorun. Size çarpan aracın iyi bir sigortası olmasını umuyorsanız, siz de iyi bir şirketi seçin.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır.
 
Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
 
Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve varsa İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer.
 
Sigorta şirketleri sigorta sözleşmesi ile birlikte Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigortalıya vermek zorundadırlar. 

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Bizimle bağlantı kurmak için:

Telefon: 0 (232) 452 01 23

Faks: 0 (232) 452 01 25

E-posta: info@artisigorta.org