Metin Kutusu: Hayat Standartınızı Koruyoruz"

Artı Sigorta Aracılık Hizmetleri

Ayakta ya da yatarak tedavi seçenekleri umduğunuzdan daha hesaplıdır. Çekinmeyin sorun. Siz ya da aileniz zor anlarında en yüksek tıbbi ilgiyi hak eder.

Ürün Özeti

Fiyat: 250 TL’den başlaya fiyatlar ile

Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.
 
Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminatı vardır. Bunlardan ilki  “
Yatarak Tedavi Teminatı” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminatıdır”. 
 
Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
 
Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Sağlık Sigortası Nedir?

Bizimle bağlantı kurmak için:

Telefon: 0 (232) 452 01 23

Faks: 0 (232) 452 01 25

E-posta: info@artisigorta.org